Record details

Title
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
Statement of responsibility
    Ivo Sitenský
Author
    Sitenský, Ivo, 1949-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 8
Pages
    s. 41-42
Year
    2008
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    50(091)
    55
    553
Conspectus category
    01
    55
    553
Subject group
    bibliografie
    biografie
    geologie ložisková
    historie geologie
    mezinárodní spolupráce
    školství
Geographical name
    Česko
Keyword
    Ekonom
    Geolog
    Kamarád
    Ložiskový
    Mirko
    Nerostných
    Osmdesátníkem
    Profesor
    Surovin
    Vaněček
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012