Record details

Title
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
Statement of responsibility
    Pavel Kašpar
Author
    Kašpar, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 270-272
Year
    2005
Notes
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    50(091)
    549
Conspectus category
    549
    930
Subject group
    bibliografie
    biografie
    historie geologie
    krystalografie
    mineralogie topografická
    školství
    železnohorské krystalinikum
Geographical name
    Česko
    Rumunsko
Keyword
    80
    CSc
    Jubileum
    Kulaté
    Let
    Lubor
    Profesor
    RNDr
    Žák
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012