Record details

Title
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
Statement of responsibility
    Jiří Maňour
Other titles
    Prognoses and verification of regional indications of ores
Author
    Maňour, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
Pages
    s. 102-105
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990.
Subject group
    Barrandien
    Český masiv
    horniny alkalické
    indicie
    krušnohorský pluton
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    metalogeneze
    prognózy
    rudy Sn
    rudy W
    scheelit
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
    železnohorské krystalinikum
Subject category
    čistecký masív
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Indikací
    Ověřování
    Prognózy
    Regionálních
    Rud
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012