Record details

Title
    Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači
Statement of responsibility
    Petr Bláha, Vladimír Bláha
Other titles
    Routine for testing spatial distribution pattern of angle measurement data set using personal computer
Author
    Bláha, Petr
    Bláha, Vladimír
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 2
Pages
    s. 185-188
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    algoritmy
    drobná tektonika
    rozdělení četností
    statistické charakteristiky
    vrstevnatost
Keyword
    Meraní
    Osobnom
    Počítači
    Program
    Súborov
    Testovania
    Uhlových
    Usporiadanosti
Abstract (in czech)
   Program testuje uniformitu souborů úhlových měření, určí typ rozdělení a stupeň přednostního uspořádání jednotlivých prvků. To umožní volbu optimálního zpracování a srovnávání analyzovaných souborů. Program je používán pro zpracování terénních měření ploch vrstevnatosti. Je sestaven pro mikropočítač PP-01 v jazyce GBASIC.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012