Record details

Title
    Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
Other titles
    Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
Author
    Musil, Rudolf
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Paleolit Moravy a Slezska, Dolnověstonické studie
Pages
    12
Notes
    Akce: 2002 ; Brno
Keyword
    Báze
    Ekonomická
    Jako
    Lovců
    Paleolitických
    Prostředí
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012