Record details

Title
    Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí
Author
    Klusáček, Petr
Conference
    12. česko - slovenský seminář (15.11.2007-16.11.2007 : Znojmo, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
Pages
    S. 122-126
Notes
    Překlad názvu: Milieu of the small municipalities in term of their powers
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mayors
    powers of the small municipalities
    questionnaire survey
    small municipalities
    territorial public administration reform
Keyword
    Hlediska
    Kompetencí
    Malých
    Obcí
    Prostředí
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá problematikou malých obcí a jejich působností na území České republiky. Geografická analýza obsahuje teoretický a metodologický úvod (zahrnující mimo jiné i definici malých obcí), hodnocení disparit mezi jednotlivými regiony a dále podrobnější rozbor situace ve třech vybraných regionech (jedná se o Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a kraj Královehradecký), v rámci kterých bylo realizováno v průběhu srpna a září 2007 dotazníkové šetření s některými představiteli malých obcí.
Abstract (in english)
   The contribution is dealing with issue of the small municipalities and their powers on the territory of the Czech Republic. The geographical analysis of the issue brings theoretical and methodological introduction (including definition of the small municipalities), evaluation of the differences between regions and more detailed characteristics of the situation in three selected regions (South Moravian Region, Vysočina Region, Hradec Králové Region), where was realized the questionnaire survey with some mayors of the small municipalities in August and in September 2007.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012