Record details

Title
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
Other titles
    Sediment environment of the Lubná coal seam and new palaeobotanical collection from the quarry of the RAKO a.s. company at Lubná near Rakovník (Carboniferous, Kladno-Rakovník Basin) Kladno-Rakovník Basin)
Author
    Drábková, Jana
    Lojka, Richard
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2009
Thesaurus term
    sedimentology, flora, Carboniferous, Kladno-Rakovník Basin
Keyword
    Fytopaleontologické
    Karbon
    Kladensko-rakovnická
    Lomu
    Lubenské
    Lubné
    Nálezy
    Nové
    Pánev
    Prostředí
    RAKO
    Rakovníka
    Sedimentace
    Sloje
    Společnosti
Abstract (in czech)
   Floristické společenstvo z nového lomu u Rakovníka je velmi chudé. Skládá se z plavuňovitých (Lepidodendron acutum a L. worthenii), přesličkovitých (Calamites sp.), kapradin (Pecopteris aspidioides), kapraďosemenných (?Dicksoniites irregularis) a kordaitů (Cordaites sp., Cardiocarpus sp.). Kapradiny (Pecopteris aspidioides) jsou nejhojnější, zatímco ostatní skupiny jsou vzácné. Nejhojnější jsou neurčitelné rostlinné zbytky, jako osy kapradin a kapraďosemenných a kořeny stromovitých plavuní Stigmaria ficoides. Přítomnost Stigmaria ficoides v mnoha proplástcích v lubenské sloji dokládá četné hiáty v rámci sedimentace této sloje.
Abstract (in english)
   Sediment environment of the Lubná coal seam and new palaeobotanical collection from the quarry of the RAKO a.s. company at Lubná near Rakovník (Carboniferous, Kladno-Rakovník Basin) Kladno-Rakovník Basin)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014