Record details

Title
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
Statement of responsibility
    Jiřina Skořepová-Trčková, Stanislav Holý, Ladislav Anger, Ondřej Navrátil, Miloš Vencovský, Karel Vítek, Jaromír Volf
Other titles
    The means of experimental analysis in geotechnics and their use for risk minimalization
Author
    Anger, Ladislav
    Holý, Stanislav
    Navrátil, Ondřej
    Skořepová-Trčková, Jiřina
    Vencovský, Miloš
    Vítek, Karel
    Volf, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    Č. 4(106)
Pages
    s. 117-128
Year
    1997
Notes
    5 obr., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    mechanika zemin
    měření geotechnické
    model matematický
    stavby podzemní
    získávání dat
    zpracování dat
Keyword
    Analýzy
    Experimentální
    Geotechnice
    Konstrukce
    Minimalizaci
    Prostředky
    Rizika
    Selhání
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012