Record details

Title
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
Statement of responsibility
    Lenka Lisá & David Buriánek & Pavel Uher
Other titles
    Provenance of würm, late pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy mineral assemblage
Author
    Buriánek, David
    Lisá, Lenka
    Uher, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 90
Pages
    s. 147-154
Year
    2005
Notes
    1 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    551.3
    552
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    magnetická susceptibilita
    oblast snosová
    pleistocén-svrchní
    radioaktivita
    sedimentace eolická
    spraš
    těžké minerály
    würm
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Asociací
    Česká
    Minerálů
    Moravě
    Pleistocenních
    Podobných
    Použití
    Pozdně
    Provenience
    Republika
    Sedimentů
    Slezsku
    Spraší
    Spraším
    Těžkých
    Würmských
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012