Record details

Title
    Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii
Author
    Stoklasa, Jaroslav
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zpravodaj Silikátového svazu
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 4
Pages
    s. 35-37
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Continuance of 17th Conference on Clay Mineralogy and Petrology
    Překlad názvu: The course of the conference on clay mineralogy and petrology
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    clay
    clay mineralogy
    clay petrology
    research
    review
Keyword
    Jílové
    Konference
    Mineralogii
    Petrologii
    Průběh
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012