Record details

Title
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
Statement of responsibility
    Milada Vavrdová, Helena Gilíková, Radek Mikuláš
Other titles
    First Ediacaran (Vendian) cryptarchs from the Měnín-1 borehole (South Moravia)
Author
    Gilíková, Helena
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Vavrdová, Milada
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14
Pages
    s. 56-59
Year
    2007
Notes
    6 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    Acritarcha
    biostratigrafie
    brunovistulikum
    geologie regionální
    ichnofosilie
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neoproterozoikum
    paleontologie
    paleozoikum-spodní
    redepozice
    sedimenty klastické
    taxonomie
    vrt
Geographical name
    Měnín (Brno-venkov, Židlochovice)
    Měnín (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    24-32
    Brno
    Ediakarských
    Jižní
    Kryptarch
    Měnín-1
    Morava
    Nálezy
    První
    Vendských
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012