Record details

Title
    Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka
Statement of responsibility
    Jiří Obrhel
Other titles
    Count Kaspar Sternberk's friends, colleagues and opponents
Author
    Obrhel, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 158, č. 1-4
Pages
    s. 16-24
Year
    1989
Notes
    2 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    biografie
    historie geologie
Keyword
    Hraběte
    Kašpara
    Odpůrci
    Přátelé
    Spolupracovníci
    Šternberka
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012