Record details

Title
    Přechodní granity karlovarského plutonu
Author
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Štemprok, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 49-51
Year
    1998
Notes
    Překlad názvu: Transition granite of the Karlovy Vary Pluton
    Rozsah: 3 s.
Keyword
    Granity
    Karlovarského
    Plutonu
    Přechodní
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012