Record details

Title
    Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko
Statement of responsibility
    Libuše Benešová, Marie Pivničková, Karel Pivnička, Jana Růžičková, Jaroslav Tonika
Other titles
    Preliminary ecological study of small streams in protected areas Český kras and Křivoklátsko
Author
    Benešová, Libuše
    Pivnička, Karel
    Pivničková, Marie
    Růžičková, Jana
    Tonika, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Bohemia centralis
Vol./nr.
    Roč. 22
Pages
    s. 185-204
Year
    1993
Notes
    2 obr., 6 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Bohemia cent.
Subject group
    analýza vod
    hydrobiologie
    hydrochemie
    hydrografie
    ochrana podzemní vody
    ochrana přírody
    povrchové recipienty
Subject category
    Český kras
    Křivoklátsko
    malé vodní toky
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    CHKO
    Český
    Ekologická
    Kras
    Křivoklátsko
    Malých
    Předběžná
    Studie
    Toků
    Vodních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012