Record details

Title
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 14-15
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    50(091)
    55
    929
Conspectus category
    55
    929
Subject group
    biografie
    biografie - Moschelesová, Julie
    biografie - Steiner, Alfred
    geografie
    geologie
    historie geologie
Geographical name
    Česko
    Československo
Keyword
    Exulanti
    Moschelesová
    Předváleční
    Steiner
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012