Record details

Title
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
Statement of responsibility
    Jiří Berka
Author
    Berka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 8-10
Year
    2006
Notes
    2 obr., 1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    550.8
    553.9
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    měření seizmické
    model dvojrozměrný
    model trojrozměrný
    prospekce
    ropa
    seizmika reflexní
    seizmika refrakční
    vídeňská pánev
    zemní plyn
Geographical name
    Morava jižní (Česko)
Keyword
    Měření
    Prospekci
    Prostorového
    Přínos
    Seizmického
    Uhlovodíků
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012