Record details

Title
    Příprava učitelů geologie na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě
Other titles
    Preparation of geology teaching students at the Faculty of Science of Charles University
Author
    Matějka, Dobroslav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2004
Source title - monograph
    Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice
Thesaurus term
    didactics of geology
    geology teaching
    technology of geology education
Keyword
    Fakultě
    Geologie
    Karlově
    Příprava
    Přírodovědecké
    Učitelů
    Univerzitě
Abstract (in czech)
   Charakteristika oboru Učitelství geologie pro SŠ na UK PřF, historie, vývoj studijního plánu.
Abstract (in english)
   Characteristics of course "Geology teaching for High Schools" at the Faculty of Science, Charles University, history and evolution of its curriculum
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012