Record details

Title
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
Author
    Munzar, Jan
    Ondráček, Stanislav
Conference
    Geonics 2007 (23.05.2007-25.05.2007 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2
Pages
    S. 143-150
Notes
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Natural extremes and disasters in the Ostrava region and their environmental impacts on the example of historical floods
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    historical floods
    impacts
    Ostrava region
Keyword
    Dopady
    Environmentální
    Extrémy
    Historických
    Katastrofy
    Ostravsku
    Povodní
    Příkladu
    Přírodní
Abstract (in czech)
   Ostrava a Ostravsko vzhledem ke své poloze v území, kde se stékají čtyři velké vodní toky, mají přírodní předpoklady k častějšímu výskytu povodní. Z historie tohoto regionu je známa řada těchto hydrologických extrémů. K největším povodňovým katastrofám za posledních 200 let patřily např. případy z let 1813, 1831, 1880, 1902, 1903 a 1997. Uvedené povodně přinesly městu i regionu vždy zkázu, ze které se dlouho vzpamatovávaly.
Abstract (in english)
   With respect to its geographical location in the territory with a confluence of four big water courses the region of Ostrava is naturally predisposed to a more frequent occurrence of floods. There is a whole range of hydrological extremes known in the history of this region. Most severe flood disasters in the last 200 years were for example events recorded in 1813, 1831, 1880, 1902, 1903 and 1997. The mentioned high waters always brought destruction to the region and towns, from which they were long recovering.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012