Record details

Title
    Přírodní hrozby a rizika v krajině
Other titles
    Natural hazards and risks in the landscape
Author
    Fárová, Kateřina
    Herber, Vladimír
    Holoubek, Ivan
    Kuglík, Petr
    Melichar, Rostislav
    Pospíšil, Zdeněk
    Relichová, Jiřina
    Rez, Jiří
    Tyc, Tomáš
    Zbořil, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Věda a příroda
Pages
    6
Notes
    Akce: 2007 ; Brno
Thesaurus term
    hazard-based approach
    natural hazards
Keyword
    Hrozby
    Krajině
    Přírodní
    Rizika
Abstract (in czech)
   Shrnutí poznatků o rizicích v krajině xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Abstract (in english)
   Summary of knowledge on hazards in the landscape xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012