Record details

Title
    Přírodovědci na cílové ploše
Author
    Cílek, Václav
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 6
Pages
    s. 343-345
Year
    1992
Notes
    Rozsah: 3 s.
Subject category
    Brdy Mts.
    nature
    nature protection
Keyword
    Cílové
    Ploše
    Přírodovědci
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012