Record details

Title
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Other titles
    Natural radioactivity of rocks in the Moravian-Silesian Culm area in the Nízký Jeseník Mts. and Odra Hills: A contribution to understanding of a source zone of clastic material
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 103-106
Year
    2004
Notes
    3 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    břidlice jílová
    draslík
    flyš
    gama-spektroskopie
    karbon-spodní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    prvky radioaktivní
    sedimenty klastické
    thorium
    uran
Geographical name
    ČR-Morava
    Nízký Jeseník
    Oderské vrchy
Keyword
    14-42
    14-44
    15-11
    15-12
    15-13
    15-14
    15-31
    15-32
    15-33
    15-34
    15-41
    15-43
    24-22
    25-11
    25-12
    25-13
    25-14
    Beroun
    Bruntál
    Hlubočky
    Hlučín
    Hornin
    Hory
    Hranice
    Jeseníku
    Klastického
    Krnov
    Kulmu
    Materiálu
    Meziříčí
    Moravskoslezského
    Moravský
    Nízkého
    Oblasti
    Oderských
    Olomouc
    Opava
    Osoblaha
    Ostrava
    Poznání
    Pradědem
    Přerov
    Přirozená
    Příspěvek
    Radioaktivita
    Rýmařov
    Šternberk
    Valašské
    Vítkov
    Vrbno
    Vrchů
    Zdrojové
    Zlaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012