Record details

Title
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
Other titles
    Natural radioactivity of rocks in the Gombasecká and Jasovská Caves
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zelinka, Ján
    Zimák, Jiří
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
Pages
    6
Notes
    Akce: 2003/10/05 ; Tále
Thesaurus term
    cave soils
    fluvial cave sediments
    gammaspectrometry
    Gombasecká Cave
    Jasovská Cave
    limestones
    sinters
Keyword
    Gombasecké
    Hornin
    Jasovské
    Jeskyni
    Přirozená
    Radioaktivita
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012