Record details

Title
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
Other titles
    Natural radioactivity in the Domica-Baradla Cave System
Author
    Štelcl, Jindřich
    Zelinka, Ján
    Zimák, Jiří
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
Pages
    5
Notes
    Akce: 2003/10/05 ; Tále
Thesaurus term
    cave soils
    dolostones
    Domica-Baradla Cave System
    fluvial cave sediments
    gammaspectrometry
    limestones
    sinters
Keyword
    Domica-Baradla
    Hornin
    Jeskynním
    Přirozená
    Radioaktivita
    Systému
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012