Record details

Title
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
Statement of responsibility
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb, Václav Zemek
Other titles
    Contribution to chemical composition of ore minerals from the southern part of the Kutná Hora ore district (Czech Republic)
Author
    Litochleb, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Zemek, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 283-289
Year
    2002
Notes
    7 obr., 3 fot., 8 tab., 35 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    andorit
    diaftorit
    freibergit
    galenit
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    mineralogie rudní
    mineralogie topografická
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    složení chemické
    tintinait
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Keyword
    Chemickému
    části
    Jižní
    Kutnohorského
    Minerálů
    Příspěvek
    Revíru
    Rudních
    Rudního
    Složení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012