Record details

Title
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
Statement of responsibility
    Vladimír Řezníček
Author
    Řezníček, Vladimír
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Pages
    s. 79-85
Notes
    1 tab.
Classfication no.
    553.5/.8
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    devon
    hydrogeologie regionální
    karbon-spodní
    kvartér Českého masivu
    mapa hydrogeologická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    voda minerální
    vrt
Geographical name
    Morava (Česko)
    Teplice nad Bečvou (Přerov, Hranice)
Keyword
    Bečvou
    Hydrogeologii
    Lázní
    Příspěvek
    Teplic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012