Record details

Title
    Příspěvek k otázce platnosti Davisovy teorie geomorfologického cyklu
Statement of responsibility
    Jan Krejčí
Other titles
    A Contribution to the Problem of Reliability of the Davisian Geomorphological Cycle Theory
Author
    Krejčí, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 3
Pages
    s. 146-151
Year
    1992
Notes
    22 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Subject group
    chronologie historická
    geomorfologie všeobecná
    karotáž
Subject category
    cyklus geomorfologický
Keyword
    Cyklu
    Davisovy
    Geomorfologického
    Otázce
    Platnosti
    Příspěvek
    Teorie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012