Record details

Title
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
Other titles
    A contribution to the problem of the granitoid elevations genesis in the western part of the Černá Voda Hilly land, Žulová batholith
Author
    Nývlt, Daniel
    Štěpančíková, Petra
    Vídeňský, Aleš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    5
Year
    2007
Thesaurus term
    Žulová batholith, Granite landforms, denudational processes, etchplanation
Keyword
    Batolit
    části
    Černovodské
    Elevací
    Granitoidních
    Otázce
    Pahorkatiny
    Příspěvek
    Vzniku
    Západní
    žulovský
Abstract (in czech)
   C9lem tohoto článku je prezentování hypotetického modelu geneze granitoidních elevací východně od Kobylé nad Vidnávkou. Dvě odlišné hypotézy o původu elevací se vyskytují v literatuře: (1) formování ledovcovou erozí do oblíků a (2) nerovnoměrnosti bazálního zvětrávacího povrchu. Použitím morfometrických metod výzkumu můžeme doložit, že protažení elevací silně koreluje s přednostními orientacemi zlomového systému žulovského granitu. Studované elevace nemají žadné charakteristické mikro- a mezo-tvary ledovcové modelace. Granitoidní elevace ve studovaném území velmi pravděpodobně představují obnažené nerovnosti bazální zvětrávací plochy (etchplénu).
Abstract (in english)
   A contribution to the problem of the granitoid elevations genesis in the western part of the Černá Voda Hilly land, Žulová batholith
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014