Record details

Title
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
Author
    Herichová, Iva
    Kadlec, Jaroslav
    Růžičková, Eliška
    Žigová, Anna
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku
Pages
    s. 67-78
Notes
    Překlad názvu: Contribution to geology and pedology of locality
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    holocene fluvial sediments
    pedology
Keyword
    Analýza
    Děkanské
    Geologických
    Lokality
    Poměrů
    Poznání
    Příspěvek
    Půdních
    Sedimentů
    Sondy
    W5/2000
    Zahradě
Abstract (in czech)
   V sondě situované na povrchu nižšího nivního stupně řeky Labe byly studovány fluviální písky a štěrky překryté antropogenními sedimenty. Popsané vrstvy netvoří z hlediska pedologie autochtonní půdu.
Abstract (in english)
   Anthropogenic deposits were found covering Holocene fluvial sands and gravel by tranch located in the floodplain of the Labe (Elbe) river, on the surface of the lower flood plain terrace. From the pedological point of view described layers do not comprise an autochthonous soil.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012