Record details

Title
    Příspěvek k poznání paleohydrologických poměrů spodnobádenských (miocén) vápnitých jílů v okolí Brna
Other titles
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno