Record details

Title
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
Statement of responsibility
    Václav Lednický
Author
    Lednický, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
Vol./nr.
    Č. 33
Pages
    s. 95-99
Year
    2004
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha), Stud. Dějin Horn.
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
    930
Subject group
    báňská historie
    ekonomika surovin
    historie
    hornictví
    lignit
    politika
    technologie
    těžba
    uhelný revír
    vídeňská pánev
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Morava
    Dubňany (Hodonín, Hodonín)
    Kyjov (Hodonín, Kyjov)
    Ratíškovice (Hodonín, Hodonín)
    Slovensko
Keyword
    BAŤA
    Firmy
    Hornictví
    Podnikání
    Poznání
    Příspěvek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012