Record details

Title
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
Statement of responsibility
    Pavel Pudelka, Jana Skryjová, Libuše Ďurďová
Other titles
    Some trends of composition indicators in tapped groundwater area (Kněžpole, Morava river)
Author
    Ďurďová, Libuše
    Pudelka, Pavel
    Skryjová, Jana
Language
    česky
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu III
Pages
    s. 23-24
Notes
    1 obr., 4 bibl. + 1
Subject group
    hydrochemie
    ion sulfátový
    jímání
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    látky znečišťující
    pliocén
    sedimenty klastické
    voda pitná
    voda podzemní
    vodní hospodářství
    záplavová niva
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Geographical name
    ČR-Morava
    Kněžpole (Uherské Hradiště)
Keyword
    Chemismu
    Jímacím
    Kněžpole
    Moravy
    Některých
    Nivě
    Podzemní
    Poznání
    Příspěvek
    Ukazatelů
    území
    Vody
    Vývoje
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012