Record details

Title
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
Statement of responsibility
    Milan Blížkovský, Antonín Novotný, Miloš Suk, Ján Šefara
Other titles
    Contribution to the interpretation of the main gravity structure in Czechoslovakia and in the continguous countries. Contemporary problems in gravimetry
Author
    Blížkovský, Milan
    Novotný, Antonín
    Suk, Miloš
    Šefara, Ján
Language
    česky
Source title - monograph
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Pages
    s. 249-257
Notes
    4 obr., 2 s.bibl.
Subject group
    anomálie tíhová
    Český masiv
    geologie hlubinná
    interpretace
    lineament
    mapa gravimetrická
    neotektonika
    pole gravitační
    tektonika zlomová
    Západní Karpaty
Geographical name
    Česká republika
    Slovensko
Keyword
    ČSSR
    Hlavních
    Oblastech
    Přilehlých
    Příspěvek
    Struktur
    Tíhových
    území
    Výkladu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012