Record details

Title
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
Author
    Sejkora, J.
    Šrein, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 153-155
Year
    1996
Keyword
    Českém
    Krystalochemii
    Lokalit
    Masívu
    Mixitu
    Příspěvek
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012