Record details

Title
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
Statement of responsibility
    Alexander Muck, Jiří Čejka jr., Jiří Čejka
Other titles
    Contribution to the structural chemistry of uranium micas: VI. Sabugalite
Author
    Čejka, Jiří
    Čejka, Jiří, jr.
    Muck, Alexander
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 155, č. 3
Pages
    s. 119-124
Year
    1986
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    grupa
    minerály syntetické
    slídy uranové
    spektrometrie IR
Keyword
    Chemii
    Příspěvek
    Sabugalit
    Slíd
    Strukturní
    Uranových
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá infračervenou spektroskopií sekundárního minerálu - uranové slídy - sabugalitu. Rentgenogramy ukazují, že prostorová grupa přírodního a syntetického sabugalitu se liší. Fosforečňanová skupina v sabugalitu poskytuje v infračerveném spektru stejné absorpční pásy jako v případě metaautunitu a saléeitu. Bylo pozorováno rozštěpení dvojnásobně degenerované vibrace "ný 2" uranylové skupiny. Vznik slabého absorpčního pásu při 585 cm-1 lze přiřadit libračním modům molekulové vody.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012