Record details

Title
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
Statement of responsibility
    Vladimír Slivka
Other titles
    A contribution to the study of chemical composition of phyllosilicates of the gneissic rocks of the Desná Group. I.Chlorite
    A contribution to the study of chemical composition of phyllosilicates of the gneissic rocks of the Desná Group. II.Muscovite
    I.Chlorit (Variant.)
    II.Muskovit (Variant.)
Author
    Slivka, Vladimír, 1953-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 1
Pages
    s. 357-370
    s. 371-385
Year
    1989
Notes
    3 obr., 3 tab., 7 bibl.
    4 obr., 2 tab., 8 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    chlority
    fylosilikáty
    minerály
    minerály akcesorické
    muskovit
    rula
    silesikum
Subject category
    akcesorické minerály
    desenské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Chemického
    Desenské
    Fylosilikátů
    Hornin
    Příspěvek
    Rulových
    Skupiny
    Složení
    Studiu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012