Record details

Title
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
Statement of responsibility
    F. Hrouda
Author
    Hrouda, František
Language
    česky
Source title - monograph
    2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    s. 51-52
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    550.8
Conspectus category
    55
Subject group
    anizotropie
    Český masiv
    deformace
    geologie strukturní
    granitoidy
    horniny sedimentární
    horniny vulkanické
    kliváž
    konference
    magnetická susceptibilita
    metamorfika
    modelování
    orientace přednostní
    paleoproudění
    vlastnosti magnetické
    vmístění
    vnitřní stavba
Geographical name
    Česko
Keyword
    Anizotropie
    Českého
    Geologickému
    Magnetické
    Masivu
    Příspěvek
    Strukturně
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012