Record details

Title
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
Other titles
    Pyromorphite from Jihlava ore district (Czech Republic)
Author
    Houzar, Stanislav
    Hrazdil, Vladimír
    Kocourková, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 1
Pages
    16
Year
    2010
Thesaurus term
    chemical composition
    Jihlava
    pyromorphite
    supergene mineral
Keyword
    Jihlavského
    Pyromorfit
    Revíru
    Rudního
Abstract (in czech)
   Supergenní asociace jihlavského revíru, kde se ve středověku těžily Pb-Zn-Ag rudy, je typická výskyty pyromorfitu. Mimo něj se v asociaci ojevuje i fosfohedyfán, goethit, vzácný kintoreit, plumbogummit a acanthit. Kintoreit krystalizoval během rozpouštění a reprecipitace pyromorfitu za vysoké aktivity Fe, zatímco plumbogummit je vázán na Al-bohaté roztoky. Pyromorfit vznikl v hlubších částech oxidační zóny při alteraci žil s galenitem, které byly extrémně chudé na pyrit nebo pyrrhotin.
Abstract (in english)
   The supergene mineral assemblage of the Jihlava district, where Pb-Zn-Ag ores were exploited in the medieval age, is characteristic by pyromorphite occurrences. Besides pyromorphite, phosphohedyphane and goethite, the supergene mineral assemblage also contains rare kintoreite, plumbogummite and acanthite. Kintoreite crystallised during dissolution-reprecipitation reactions of pyromorphite in conditions of high Fe activity, while plumbogummite is related to Al-rich solutions. Pyromorphite formed in deeper parts of the oxidation zone due to alteration of galena-bearing ore veins extremely poor in pyrite or pyrrhotite.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012