Record details

Title
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
Statement of responsibility
    Karel D. Malý and Vladimír Cajz
Author
    Cajz, Vladimír, 1959-
    Malý, Karel D.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 37, no. 3
Pages
    p. 370-371
Year
    2005
Notes
    1 diagr., 1 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    549
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    cementace
    chemismus minerálů
    ignimbrit
    krystalinita
    křemen
    křída-svrchní
    kvarcit
    paleogén
    sedimenty klastické
    silicifikace
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanodetrity
Geographical name
    ČR-Čechy
    Skalice (Litoměřice, Litoměřice)
    Žitenice (Litoměřice, Litoměřice)
Keyword
    Aspects
    Beneath
    Flows
    Mineralogical
    Pyroclastic
    Quartzites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012