Record details

Title
    The quaternary fauna and stratigraphy of a rock-shelter in the state reserve Brálie near Malé Kršteňany
Other titles
    Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan