Record details

Title
    Radim Nováček (21.3. 1905 - 13.2. 1942)
Statement of responsibility
    Jiří Čejka
Author
    Čejka, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 3
Pages
    s. 286-287
Year
    1995
Notes
    1 obr., 2 fot.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    biografie
    mineralogie
Keyword
    13.2
    21.3
    1905
    1942
    Nováček
    Radim
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012