Record details

Title
    Raman micro-spectroscopy mapping and microstructural and micromechanical study of interfacial transition zone in concrete reinforced by poly(ethyleneterephthalete) fibres
Author
    Andertová, J.
    Bittnar, Z.
    Kolář, František
    Kopecký, L.
    Machovič, Vladimír
    Němeček, J.
    Svítilová, Jaroslava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 1
Pages
    s. 54-60
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA106/05/2618, GA ČR
    Překlad názvu: Studium přechodové fáze cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny pomocí mapování Ramanovou spektroskopií, mikrostrukturní a mikromechanické změny
    Rozsah: 7 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    interfacial transition zone
    microstructure
    Raman spectroscopy
Keyword
    Concrete
    Fibres
    Interfacial
    Mapping
    Micro-spectroscopy
    Micromechanical
    Microstructural
    Poly(ethyleneterephthalete
    Raman
    Reinforced
    Study
    Transition
    Zone
Abstract (in czech)
   Pro studium přchodové zóny mezi PET vláknem a cementovou matricí bylo s úspìchem použito mapování Ramanovou pektroskopií. Jako mikrovýztuž byla použita vlákna yrobená z odpadních PET lahví a jako matrice byl použit ortlandský cement. Ramanovou spektroskopií byly sledovány trukturní zmìny cementové matrice ve vzdálenosti 5-65 ?m od PET vlákna.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012