Record details

Title
    Rare earths elements in the rocks of the Cínovec granite cupola (Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Miroslav Štemprok
Author
    Štemprok, Miroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 64, no. 1
Pages
    p. 1-15
Year
    1989
Notes
    9 obr., 5 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    akcesorické minerály
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    hlubinné horniny s křemenem
    oblast krušnohorsko-durynská
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Cínovec
    Cupola
    Czechoslovakia
    Earths
    Elements
    Granite
    Rare
    Rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012