Record details

Title
    Reakční cesta v otevřeném systému kalcit-CO2-H2O
Other titles
    The reaction path in the open system calcite-CO2-H2O
Author
    Faimon, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce1999
Vol./nr.
    Roč. 2000, č. 1
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    Ca-concentration
    equilibrium
    model
    pH
    saturation
Keyword
    Cesta
    Kalcit-CO2-H2O
    Otevřeném
    Reakční
    Systému
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012