Record details

Title
    Reality of a bounce motion model of the wave packets of Pc1 geomagnetic pulsations in the Earth's magnetosphere
Author
    Feygin, F. Z.
    Nekrasov, A. K.
    Prikner, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geomagnetism and Aeronomy
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 6
Pages
    s. 701-707
Year
    2003
Notes
    Projekt: 02-05-64610, RFFR, RU3cav_un_auth*0037769
    Projekt: 02-05-64612, RFFR, RU3cav_un_auth*0037770
    Projekt: 99-0335, INTAS, XE3cav_un_auth*0037768
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Překlad názvu: Mechanismus odrazového generování Pc1 vlnových paketů geomagnetických pulzací v zemské magnetosféře
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    EMIC-wave Poynting vector
    inosphere reflection coefficient
    Pc1 bounce effect
Keyword
    Bounce
    Earth's
    Geomagnetic
    Magnetosphere
    Model
    Motion
    Packets
    Pc1
    Pulsations
    Reality
    Wave
Abstract (in czech)
   V poslední době byl v řadě prací podroben kritice mechanismus odrazového generování Pc1 vlnových paketů v magnetosféře. Bylo ukázáno modelově, že nízká hodnota koeficientu odrazu energie EMIC -vln od ionosféry a Poyntingův vektor orientovaný k zemskému povrchu velmi dobře odpovídá satelitním měřením. Výpočty byly provedeny s využitím EISCAT radarových dat v průběhu registrace Pc1 signálu
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013