Record details

Title
    Rebuilding Silvester dump after Brown Coal Opencast excavation
Other titles
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí