Record details

Title
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
Statement of responsibility
    Petr Ondruš, František Veselovský
Author
    Ondruš, Petr
    Veselovský, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 70, no. 2
Pages
    p. 93-96
Year
    1995
Notes
    2 tab., 3 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    chemické vlastnosti
    difrakce rentgenová
    fázové diagramy
    koncentrace
    programování
    půdy
Subject category
    analýza fázová kvantitativní
Keyword
    Analyses
    Analysis
    Based
    Chemical
    Combination
    Diffraction
    Phase
    Program
    Quantitative
    RECAL
    Soils
    X-ray
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012