Record details

Title
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
Statement of responsibility
    Benjamin Le Bayon, Pavel Pitra, Michel Ballevre, Marcel Bohn
Author
    Ballevre, Michel
    Bohn, Marcel
    Le Bayon, Benjamin
    Pitra, Pavel
Language
    anglicky
Source title - monograph
    21eme Réunion des Sciences de la Terre : du 4 au 9 décembre 2006 : Dijon, Palais des congres
Pages
    s. 76
Classfication no.
    061.3
    551.2
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza rentgenová
    granáty
    konference
    mezinárodní spolupráce
    podmínky P-T
    polymetamorfóza
    svor
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Západní Alpy
Keyword
    Alps
    Garnets
    Gran
    Multistage
    Nappe
    P-T
    Paradiso
    Paths
    Reconstructing
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012