Record details

Title
    Reconstructing Post-Carboniferous History of the Krkonoše Piedmont Basin Using Detrital Apatite Fission-Track Data
Author
    Filip, Jiří
    Martínek, K.
    Svojtka, Martin
Conference
    Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (4. : 19.04.2006-22.04.2006 : Zakopane, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Roč. 20, -
Pages
    s. 91-92
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Rekonstrukce pokarbonského vývoje podkrkonošské pánve s použitím fission-trackových dat z detritických apatitů
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    apatite
    fission-track
    Krkonoše
Keyword
    Apatite
    Basin
    Data
    Detrital
    Fission-Track
    History
    Krkonoše
    Piedmont
    Post-Carboniferous
    Reconstructing
    Using
Abstract (in czech)
   Apatitová stáří (12 vzorků) získaná pomocí metody štěpných stop (fission-track) ukazují na svrchnopermské vyžíhání pod hranicí 120°C (zóna častečného vyžíhání) u paleozockých hornin (krystalinické horniny včetně permokarbonských sedimentů). Předpokládáme-li termální gradient 25°C/km, průměrné pohřbení hornin není větší než 4 km. Časově-teplotní modelování ukazuje na 4 nejdůležitější teplotní události: I. Spodní Jura (190-197 Ma), dokumentovaná aktivitou Hronovsko-Poříčského zlomu, Pilníkovského zlomu, Zvičinského krystalinika; II. Svrchní Jura (148-156 Ma), výzdvih Chotěvického bloku a železnobrodského krystalinika; III. Spodní/Svrchní Křída (Aptian/Cenomanian, 97-118 Ma), zlomová aktivita v centrální a severní části Trutnovsko-náchodské pánve a severní části podkrkonošké pánve; IV. Svrchní křída/Paleocen (61-66 Ma), zlomová aktivuta v JV části Trutnovsko-náchodské pánve.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012