Record details

Title
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
Author
    Grácová, Milada
    Mantlík, František
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Conference
    Czech-Polish Workshop Recent Geodynamice of the Sudety Mts. and Adjacent Areas (8. : 29.03.2007-31.03.2007 : Klodzko, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 4
Pages
    s. 207-215
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA300460507, GA AV ČR
    Překlad názvu: Regionální geodynamická síť HIGHLANDS, Český masiv
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Českomoravská vysočina highlands
    geodynamics
    GPS
Keyword
    Bohemian
    Geodynamic
    HIGHLANDS
    Massif
    Network
    Regional
Abstract (in czech)
   Monitorování a zpracování GPS signálů geodynamické sítě Higlands, Český masiv.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012