Record details

Title
    Regional shear and transpression zones in the Tatric unit of the Little Carpathians
Other titles
    Regionálne strižné a transpresné zóny v tatriku Malých Karpát